לקראת הסמינר

לקראת הסמינר ../images/Emo65.gif

שלום חברים היום נוספו כמה נתונים לקבלת תמונה מקפת על מה מצפה לנו בשבת. רני (DTS) כינה אותה: ההצגה הכי טובה בעיר. בסמינר הזה, יש מגמות לשמר את כל התכולות שהיו ולהוסיף או לשנות. אני תקווה שיהיה לנו סדר יום מרתק. התכנים רבים והזמן קצר. ההתארגנות שלכם חברים, להתכנס, לשבת ולאפשר לנו להעביר את התוכנית, חשובה להצלחתנו. אני מאחל לכולכם ערב נפלא, מלא עניין וחידושים. יש דיסק סמינר איכותי ועשיר בקטעי איכות, וכמובן יש את המפגש של כל החברים. חדשים וותיקים. יופי של ערב. חלומות פז - עד לסמינר
 
למעלה