לקוראים מבחוץ,אם יש לכם לאפ - חכו להפסקת הרעש

לקוראים מבחוץ,אם יש לכם לאפ - חכו להפסקת הרעש

ותרביצו קריאות עידוד לאלירז ואלין משפטים קצרים וקולעים יישר כוח - עבודת קודש בקולכם תמשיכו
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
_SMS לאלירז 3_
 
מי שיש לו קשר טלפוני איתם שידווח להם מצב הרעש

וברווחים הקטנים שאין מוסיקה או רעש שיצרחו בקולי קולות ושידעו שאלירז ואלין מעריכים את הקריאות ומודים להם
 
למעלה