לצאר!!!!..

לצאר!!!!..

רגע לפני ש....סותמת את הפה להיום. שולחת לך בבואה של האווירה החדשה. והקרדיט הוא גם שלך. מיכאללה מכפרת על קיפוחים
 
למעלה