לפני פניה לעו"ד, אשמח לכל תשובה :

סטרפC

New member
לפני פניה לעו"ד, אשמח לכל תשובה :

אמא חלתה במחלה קשה, ונפטרה לאחר מספר שנים. 1. בפוליסת ביטוח המנהלים שלי, היה פיצוי בסכום מסויים, עבור מחלה קשה (מתוך רשימה ספציפית של מחלות), מסיבות כאלה ואחרות לא תבענו, אך שוקלים לתבוע כעת. א. מהי ההתיישנות לתביעה כזו ? האם 3 או 7 שנים ? ב. ממתי מתחילה ספירת ההתיישנות ? מיום אבחון המחלה ? מיום הפטירה ? ג. במידה ותקופת ההתיישנות אכן חלפה, האם יש טעם לתבוע בכל זאת ? 2. אימי קיבלה אובדן כושר עבודה, במשך מספר שנים (עד פטירתה) בעיון במסמכי העבר מסתבר שחברת הביטוח לא הפרישה את דמי התגמולים בכל תקופה הא.כ.ע, כלומר, לא הפרישה 10% בחודש (5% שלה, ו 5% עבור אימי, שהיתה משוחררת מהתשלום בעת קבלת א.כ.ע) א. מהי תקופת ההתיישנות לתביעה במקרה זה ? ב. ממתי מתחילה תקופת ההתיישנות (הרי מדובר במחדל מתמשך..) ? 3. מסתבר שמגיע היה החזר מס הכנסה עבור הכנסת א.כ.ע (היה פטור מלא ממס)\ אך במספר פעמים מס הכנסה טעה, וכן ניכה מס מהסכום. האם מול מס הכנסה יש תקופת התיישנות ? תודה רבה לכם.
 
למעלה