לפני דקה בגלגל"צ

לפני דקה בגלגל"צ

באז משהו, שיר שהוא בעצם בחור אחד מדבר מלווה במוזיקת רקע. זוכר כרגע רק שורה אחת מתוכה: Do everyday one thing that scares you.
 
למעלה