לעלות על דרך האושר...

רוזנה

New member
לעלות על דרך האושר...

במחול מטורף של מהפכת סדום ועמורה רקדו שני הניצים הוביל אותה בעיניים עצומות למקומות שלא הכירה... ושם התוודעו האחד אל השנייה במחול מטורף של מכשפות ובתוך תוכה לא ידעה נפשה לצלילי תופים ולחישות לא הכירה את תרבות מחשבתו והוא סיפר עד כמה כרוכה אחריה נפשו. ימים של ייסורים ותלאות עברה עד אשר פקחה עיניה לקראתו וחשפה את תרבות מחשבתו את נפשו וליבו את רגש הבוסר את הדרך אל האושר...
 
למעלה