לעבוד בבית משפט שניתן כ"תרומה".

מצב
הנושא נעול.
לעבוד בבית משפט שניתן כ"תרומה".

לעבוד בבית משפט שניתן כ"תרומה".
סביבת העבודה ב"בית המשפט העליון" היא באמת ייחודית, בהיותו גדול וריק וחדש. אבל, האם תרומה של נדיב, שיש לו ב ע ו מ ר חממה ביוטכנולוגית יחד עם ורטהיימר, שאיפשרה את הקמת בית המשפט הזה, איננה מחלחלת לפסקי הדין? לדעתי, לא רק שמחלחלת אלא גם מחלה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה