***למקבל. החבילה מנתיבות...

***למקבל. החבילה מנתיבות...

טרחתי השקעתי
קניתי מכספי האישי ...
ליצור קשר ולומר החבילה הגיעה תודה רבה
בטח שלא עולה כסף?...

תודה אור
 
למעלה