למי שיכול-להכין סרט מתחילת העונה איך אור מרעילה כל דייר בבית

חגית 11

New member
למי שיכול-להכין סרט מתחילת העונה איך אור מרעילה כל דייר בבית

חייבים להכין סרט לפני נגמר על השטתיות והאובססיביות שאור הצליחה להרעיל ולהשפיע ולהשניא את שי חי על כל דייר ודייר בבית בלי יוצא מן הכלל-הסרט חייב להוות התראה והוכחה איך-ולצערי אני משתמשת בהסטוריה של עם ישראל-אדם אחד יכול להשפיע על קבוצה שלמה להתנהג ברשעות ובלי מחשבה ולהגיע להכי נמוך שאפשר-הרעבה או לצורך הענין החבאת אוכל -והמבין יבין
 
למעלה