למועמד לנשיאות ארה"ב ביידן יש קשרים עם המפלגה הקומוניסטית של סין

למעלה