למה

התחבירן

New member
מאוד פשוט:
לרפורמים לא צריך (המקור מפרשנות וכו'). לאורתודוקסים מדובר בחיוב גמור.
ברובד היותר עמוק של השאלה, השאלה בעצם עוסקת בסמכותה של המסורת ושל חכמים. מכאן ואילך הבן לבד.
 
למעלה