למה ששי חי לא יבעט בבית החרם שנבנה נגדו?

למה ששי חי לא יבעט בבית החרם שנבנה נגדו?

הרי אם לא היה בועט בו, זה כאילו שהוא מאפשר את החרם נגדו ולא נלחם להפסיק אותו.
מה פתאום הקשר בין זה לאלימות?
 
למעלה