למה יש בשבוע שבע ימים ולא פחות ולא יותר

חשבתי לעצמי למה יש בשבוע דווקא שבע ימים ולא פחות ולא יותר זה שיש בשבוע דווקא שבע ימים ולא פחות ולא יותר זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ידע שלעתיד לבוא מתקופה מסויימת עם ישראל יקיים בכל יום מימות השבוע לפחות שבע מצוות מתוך שש מאות ושלוש עשרה מצוות שיש בתורה עכשיו אני ארשום את המצוות שאנחנו מקיימים:
1.מצווה מהתורה ללבוש ציצית
2.מצווה מהתורה להניח תפילין של יד
3.מצווה מהתורה להניח תפילין של ראש
4.מצווה מהתורה לקרוא קריאת שמע בבוקר ובערב
5.מצווה מהתורה להתפלל לאלוקים
6.מצווה מהתורה לשמוע בקול חכמים
7.מצווה מהתורה ללמוד תורה
 
נערך לאחרונה ב:
למעלה