למה השייט של אניות הפאר לא יוצא מנמל חיפה?

המג'יק עוגנת בנמל חיפה - צילום מרח' הנמל

the Magic of the Seas

 
למעלה