למה המוציא לחם מן הארץ?

המוציא אוויר מן המפרשים!!!

והמוציא את הדעת מהראש..חחחחח בתאבון לכולם עם הלחם,,
 
יפה, יישר כוח!

בס"ד לחם - על דרך העבודה הרוחנית, היא האמונה. מלח - " " " ", הוא הטעם באמונה, היינו, השכר. וזה בסוד "זיעת אפיך תאכל לחם" - ש"זיעת אפיך" היא סוד הטעם באמונה.
 
למעלה