למה הכוונה ב---

למה הכוונה ב---

intrinsic religiosity ו extrinsic religiosity ? האם הכוונה לדת שהיה באמת פנימית בלב לעומת דת שהיא רק כלפי חוץ מבחינת סממנים,או לדת שהיא הדת שלך לעומת דת אחרת?
 
תשובה

intrinsic religiosity - דתיות מהותית, אמיתית כזו שהאינדיבידואל הפנים אותה ונוהג כך מתוך משהו מהותי פנימי. extrinsic religiosity- דתיות שהיא לא ממשית,לא נעשית מתוך משהו אמיתי אלא מתוך סיבות חיצוניות.לא משהו שמשקיעים בזה באמת
 
למעלה