למה אתם "חושבים"

למה אתם "חושבים"

שלא מפרסמים בכתבה הזאת את שמו של הרוצח???

1. האם בכדי שלא נדע מאיזה "מיגזר" הוא?
2. האם בגלל שבזמן הרצח הוא היה קטין?
3. האם בכדי שלא נדע במי מדובר כשנרצה
למחות נמרצות על "חומרת" העונש הבלתי
פרופורציונאלי שהנ"ל התפצ'ר בו בזכות
מערכת שיפטוט עקומה לבלי דעת?
4. כל הסיבות שהוזכרו למעלה.

מה היא "דעתכם" בנידון??
 

jackie111

Well-known member
יש בעיה עם זה

שם מסובך להגייה עם הרבה אותיות.
 

jackie111

Well-known member
לי מאד קל

ולהבין הרבה אותיות.
אבל העיתונאים לא רוצים להקשות על מהגרים.
 
למעלה