למה אסור לאכול לפני

אופירA

New member
מנהל
אסור לאכול קודם שמתפללים -

משום גאווה. גם על הנשים והבנות אסורה האכילה או השתיה לפני תפילת שחרית (וברכות השחר הן תפילה). אבל אם האשה בגדר חלושה או חולה, מותרת בטעימה או בשתיית משקה לפני התפילה. (ביאור הלכה סי' פ"ט): בטעימה ושתייה לרפואה ולחיזוק הלב אין משום גאווה. כלומר - מים, תה, קפה. ומי שצריך לרפואה יכול לאכול גם מעט מיני מזונות עם השתיה. אבל כיוון ששותה או אוכל לחיזוק ולרפואה, לא יעשה זאת ב"אסיפת חברים" (כלומר בישיבה בצוותא עם עוד אנשים). יש לשים לב: אשה יכולה במקרה הצורך להקל לאכול אחרי ברכות השחר, לפני התפילה, כי מעיקר הדין יצאה ידי חובת תפילה בברכות השחר. אבל בשבת אסור לה לאכול ללא קידוש אחרי שאמרה ברכות השחר או תפילה, ולכן רק לפני ברכות השחר יכולה לשתות כמו שצויין לעיל. (לקוח מ"הליכות בת ישראל").
 
למעלה