למה אין שוויון בין מורי יסודי לתיכון?

אייר19

New member
למה אין שוויון בין מורי יסודי לתיכון?

חברה יקרה שלי מורה ביסודי ואני בתיכון.
למדנו יחד באותו מוסד ושתינו בעלות אותו הותק וכעת ביקשנו לפרוש.
מסתבר ש:
1.לה פנסיה תקציבית ולי צוברת- המשמעות היא ששילמה רק דמי ניהול מידי חודש ואני את מלוא הסכום החודשי.
2.מענק יובל- אקבל רק עד הפרישה ואילו היא עד סוף ימיה -עד 120- גם בשנות הפנסיה, מידי שנה.
3.מאחר ואנחנו עדיין לא בנות 60- היא תקבל מענק מהאוצר+4 חודשים הסתגלות+...(לא זוכרת איך זה נקרא)עוד כסף

ואני שואלת:
ל מ ה ?
האם בתיכון העבודה קלה יותר? פחות חשובה? פחות שוחקת?

והכי חשוב:
למה כל מורי התיכון לא דופקים על השולחנות?!
 

עופר1002

New member
ההבדל הוא בין מורים עובדי משרד החינוך לעובדים

בבעלויות ולא כפי שציינת. אלו הטבות שניתנות לעובדי מדינה ויש עוד הבדלים מקוממים כמו מורה בן 42 שמפוטר זכאי לפנסייה ועוד.דרך אגב לא ראיתי שאת מתלוננת שבתיכון את צריכה לעבוד 24 ש"ש(לפני ניכויי שעות,משרת אם,חינוך ,וגמולי בגרות )ואילו ביסודי עובדים לפי אופק חדש הכולל 36 שעות עבודה.
 

אייר19

New member
אני עובדת הרבה יותר מ-36 ש'ש

ובשנה הבאה נכנסת הרפורמה ואם לא יאשרו לי פרישה מוקדמת אעבוד כמה שצריך.
לימי זקנתי אני חוששת.
אבל, בכל מקרה מורה הוא מורה הוא מורה
 

עופר1002

New member
בתיכון את עובדת גם 10 ימים פחות מהיסודי

ויצאצאת לחופשת קיץ מוקדם יותר. אני לא רואה שאת יוצאת להגנת מורי הקבלן שתנאי עבודתם נחותים בהרבה משלך.
 
אני יוצא להגנת מורי הקבלן.

השתתפתי השנה בהפגנות, במפגשים, הסכמתי להצטרף ולתרום כסף לטובת תביעה (אם וכאשר תוגש). אני חושב שתנאי ההעסקה של מורי קבלן נעים בין סבירים לאיומים, וכאשר מדובר על מורים המועסקים לטובת פרוייקטים של קידום נוער (דוגמת הל"ה), אז התנאים גרועים.
כל זה לא אומר שאני לא רואה את ההגיון בהפרדה וביצירת תנאים שונים למורי יסודי ולמורי תיכון.
 

תאנוש

New member
יש תנאים שונים ויש תנאים שונים

למה מענק היובל צריך להיות שונה בין מורה ביסודי למורה בתיכון?
אני מבינה את עניין השעות, הזמנים, ההשתלמויות וכן הלאה.
אבל הדברים שעליהם מדברת אייר בהודעה הראשית - אין סיבה שיהיו שונים.
 

עופר1002

New member
חלק מהסכמי העבודה של אופק ועוז

מנסים לצמצם את הפערים. הבעייה היא עם ארגוני המורים שבמקום שיראו את הצרכים של המורים והבעיות במערכת החינוך וינסו לפתור אותם במשותף,הם נלחמים זה בזה במלחמות אגו.אם הם היו מלוכדים ומסוכרנים ההישגים של המורים ומערכת החינוך היו הרבה יותר גבוהים וגם המורים היו יותר מרוצים.
 

אייר19

New member
שוב טעות בידך.

מלמדת חול המועד בפסח (=ריכוזים לקראת הבגרויות), מלמדת עד ל-15.7 (עד שכל תלמידי מסיימים בגרות),מסיימת כל יום בשעה 15:00(וטרם נכנסה הרפורמה).
כל אלה תוספות ללא תשלום ומחויבות מההגשה לבגרות,באהבה רבה ומתוך צורך אמיתי כשמלמדים בתיכון אוכלוסיות חלשות.
אז איזה חשבון מוזר עשית.
עדיין מוכנה ללמד אותו הדבר.
צריך להיות שוויון בין כל עובדי ההוראה.
 

עופר1002

New member
אין חילוקי דעות ביננו שהתנאים אמורים להיות

שוים.הבאתי דוגמאות שבפועל זה לא כך.גם אם את עובדת יותר, בפועל ישנם כאלה שעובדים פחות כגון מורי חטה"ב ומורים שלא מגישים לבגרות.וגם מורי הקבלן שתנאי עבודתם מחפירים. יש תנאי עבודה שונים מכח הסכמים ומעבידים שונים..אם יש לך קרן פנסייה ותיקה שנחשבת טובה יחסית,המורים בשנים האחרונות לא זוכים גם לזה ותנאי הפנסייה שלהם גרועים יתר.
 
ולמה את לא שואלת גם

מדוע בכל השנים הללו: את סיימת ללמד ב 20.6 והיא המשיכה לעבוד עוד 10 ימים.
מדוע בכל השנים הללו: את עבדת לפי 24 שעות משרה, והיא לפי 30 שעות משרה.
מדוע בכל השנים הללו: את [או חברותייך] קיבלת שעות על הגשה לבגרות, והיא לא.
מדוע בכל השנים הללו: את [או חברותייך] קיבלת גמול על הגשה לבגרות, והיא לא.

ואני שואלת:
ל מ ה ?
האם ביסודי העבודה קלה יותר? פחות חשובה? פחות שוחקת?

והכי חשוב:
למה כל מורי היסודי לא דופקים על השולחנות?!
 

אייר19

New member
חבל שלא קראת מה שכתבתי

אני מסיימת באמצע יולי כשתלמידי מסיימים את הבגרות.
כל יום נמצאת בבי"ס עד ל-15:00 -ועוד אין אצלנו רפורמה.
לימדתי שלוש שנים ביסודי ויש לי השוואה מצוינת.
והכי חשוב, חבל שאת לא טורחת לקרוא את כל השרשור כי כבר התייחסתי לנקודה זו.
 
למעלה