לכל תומכי אריק

עוז 61

New member
לכל תומכי אריק

יש לשלוח את הספרה 3 ל 7272 ועל מנת להבטיח את זכייה יש להמנע משליחת הפרה 4 כי אז הניצחון הולך למירית.
 
למעלה