לכל המעוניינים: יום שבת סבב פרינס!

לכל המעוניינים: יום שבת סבב פרינס!

סבבה הפרינס יתקיים ביום שבת הקרוב,המחיר ככל הידוע לי הוא 50 ש"ח להרשמה ואני יודע שההרשמה של בנים 16-18 מ-9:00 עד 9:30.. אני אהיה שם
 
למעלה