לכל הלומדים בישיבות המיואשים

זימj

New member
לכל הלומדים בישיבות המיואשים

שאומרים לעצמם נו מה כבר יצא ממני? בקושי גמרא עם רש``י אני מבין... והולכים ``לחפש את עצמם`` בשדות זרים באינטרנט. יצא ממכם! אם תרצו! כפי שנבאר להלן: במידת הרע הקב``ה נתן כח עצום לרע, כפי שרואים זאת לגבי דור הפלגה הם רצו לבנות מגדל עד הרקיע ונכהו בקרדומות. ה` ירד לראות את המגדל אשר עשו בני האדם הכפויי טובה, והקב``ה אמר ``ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות``. נשאלת השאלה מה הפשט ועתה לא יבצר מהם לעשות כל אשר יזמו לעשות``? וכי היה צד שהם יצליחו לעלות לשמים? מה זה בא לומר לנו? התשובה היא כן! זה בא לומר לנו יסוד עצום! שהקב``ה הטביע ברע בבריאת העולם את הענין של ואתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות! יש לרע כח אדיר שאין לו גבול! אדם שיוזם משהו ברע זה לא יבצר ממנו גם אם זה נראה רחוק! . שייך לרע מסירות נפש! כמו שרואים אצל המן שנתן עשרת אלפים כיכר כסף (לפי השער הגבוה לא לפי 3.30) הכל לצורך מטרה אחת לרע. כי לרע יש כח ומסירות נפש! אז אם לרע יש מסירות נפש אז מרובה מידה טובה ממידת פורענות! מי שיוזם לדעת את כל התורה כולה ידע אותה! כמו שברע אין מעכב ואדם שבוחר בדרך הרע יגיע רחוק ולא יבצר ממנו דבר! כך להבדיל בטוב!
 
ההבדל הוא קטן

שלחטא יצר הרע עומד מאחורה ודוחף את האדם קדימה יצר הרע הולך לפני האדם ומחליק לו את הדרך, שיהי'ה לו קל ולא יתייאש מלחטוא. ולמצוות ומעשים טובים יצר הרע,מושך את האדם האחורה הוא מאיר את החלקים הקשים ומעמם את האורות על החלקים הטובים כדי שהאדם יתייאש וירפה. ואנחנו בתווך עם כח הרצון...
 
פששש יפה מאוד!

כתוב שבעולם הזה, שזה עולם גשמי אז לכל דבר חייב להיות גבול. חייב להיות סוף. אבל לדברים רוחניים אין סוף. יש נצח. בלי גבולות. ישראל כשהם יורדים הם יורדים עד לתהום. הם לא נעצרים. וכנ``ל כשהם עולים להבדיל. אז אין סוף למדרגות שהאדם יכול להגיע אליהם. הוא יכול לעלות עוד ועוד. ועוד. ועוד. והוא אף פעם לא יגיע לסוף. תמיד יהיה לו עוד מדרגות לטפס ולעלות אל בית ה` ואל המדרגה הגבוהה יותר. בהצלחה לכולם!
 
למעלה