"לכבוד משטרת אשדוד" החלפת ד.נ.א היא הונאה...

"לכבוד משטרת אשדוד" החלפת ד.נ.א היא הונאה...

וכדאי שתכנסו לתמונה....למען ראש-גשר בעד ציבור החולים הארצי
 
החלפת דגימות במעבדות קופות החולים....זה לא ענין משטרתי????

יש בעיה כאשר שר המשטרה הוא "ילד מילדי השב"כ" ומגיב פוליטית לחקירות.....בתוקף היותו חבר הליכוד
 
למעלה