לכבוד המנהלים . תיבת המסרים עדיין לא תקינה

לכבוד המנהלים . תיבת המסרים עדיין לא תקינה

וזאת לא מהיום...
נא לסדר היום
בברכה גוטרמן המקורי
 
למעלה