ליפסקר 14 אחים מוצלחים

התחילו מכלום ואחד פתח בית מסחר מוצלח לבגדים השני קבלן זבל עם המון משאיות וכו
 
אחד האחים מונה גם לרב דווקא כי הוא ממשפחה של 14 אחים כדי שמשפחתו תרדוף את החלשים
 
למעלה