ליעוז נכנס תחת צעקותיה של פרידה הבריון השכונה

למעלה