לינטשיץ - העיירה בפולין.....

לינטשיץ - העיירה בפולין.....

((שם התגורר ה" מלבי"ם "))... מבקשת קצת מידע על העיירה הזאת שבה גדל הרב הראשי לתל אביב "כבוד הרב פרנקל" בזמן מלחמת יום הכיפורים 1973 . מי עוד בציבוריות הבטחונית הישראלית התגורר שם?? (( מנסה לנחש - משפחתו של "יחיאל חורב".. המממונה על הבטחון במשרד הבטחון..). לינצ"ישה (( אולי אפילו "לונץ" היא נקראה בנוסף )).
 
למעלה