"ליכא מידי דלא רמיזא באורייתא" - חידה:

סוריאל

New member
שמואל א', שם שם

מה קול הצאן אשר באזני. ובאותו עניין: מנין שהכלב נובח הב הב?
 

סוריאל

New member
כבודו מוסלמי?

שאם לא כן לא ידעתי על מה ולמה יקרא לשלמה המלך ע"ה נביא. שהרי לו מיחסת המסורת - לכאורה - את חיבור משלי, ובו היא מזהה את אגור בן יקה.
 
יפה!!

לגבי הכלבים אני לא בטוח. במשלי מסופר על שתי בנות "הב הב" בהקשר של יקה אחד אבל לא מצאתי שם כלב או כלבה.
 

סוריאל

New member
אם כך, לא למדת אצל שמעון.

לא נורא. מכל מקום, שמעון הנ"ל (יקה, אגב) טען שהעלוקה, אמן של שתי הבנות 'הב הב', איננה בהכרח היצור המכונה כיום כך, בלעז leech, אלא אולי כלב דוקא (בבחינת ילוקו הכלבים וכו'). אך עלי להעיר שמעולם לא בדקתי את הדברים. ואחת קטנה לסיום: מניין שהעורב קורא קרא קרא?
 

סוריאל

New member
כדי שלא למנוע טוב מבעליו

אענה לעצמי: תהלים קמז:ט: 'לבני ערב אשר יקראו'.
 
יפה!!

לגבי כל אני לא יודע. בספר משלי מסופר על שתי בנות הב הב בהקשר ליקה אחד, אבל לא מצאתי שם כלב או כלבה.
 
למעלה