ליוסף יצחק זלמנוב ]יוסלע] מצפת כפר חבד 19+ילדים

למעלה