לידיעת כולם

לידיעת כולם

מפאת טר``מ הנודעת בירושלים עברה מקום לבית יהב מול סנטר 1. בתקווה שאף אחד לא יזדקק לשם.
 
למעלה