לחקור במשותף את מלחמת יום הכיפורים

לחקור במשותף את מלחמת יום הכיפורים

יש לנו אינטרס משותף בגלל אלפי הבחורים שנהרגו מכאן ומכאן ב 1973 במלחמת יום הכיפורים... לבדוק את ההיבט של "משרד המדע" (יתכן שזה היה יחד עם משרד החינוך והתרבות)...והתעשיות הביוטכנולוגיות... ומערכת הבריאות כולה... בייזום של מלחמת יום הכיפורים שבו נהרגו אלפי מצרים ואלפי ישראלים. סייעו לנו להגיע למידע על "ההסתדרות" ופעילותה בחו"ל... כמו רכישתה בינואר של "סרונו" 1973
 

ערב רב

New member
לא הבנתי, את טוענת שמלחמת יום

הכיפורים הייתה קונספירציה של מערכת הבריאות להוסיף רבבות חולים לטיפולה?
 

מוחמד5

New member
../images/Emo45.gif עכשיו אני מבין

את מבצע שלום הגליל, את מבצע חומת מגן ( למה מבצע! ) והכי מבין זה את אירועי אוקטוברי (יש קשר לתעשיית הגומי? )
 

שנסון

New member
../images/Emo41.gifמעניין לאן הייתי רוצה להגיע../images/Emo3.gif

ועל 85% בחיים לא הייתי חותם
 
למעלה