לזכרם ביום השואה והגבורה תשע"ז

לזכרם ביום השואה והגבורה תשע"ז

בשירשור זה כל אחד יוכל להדליק "נר וירטואלי" להעלות את שמות בני משפחתו, קרוביו, אשר ניספו בשואה.
יש אפשרות להעלות שם עיירה או קהילה שנכחדה
יש אפשרות להעלות גם תמונות (אם יש),

 
לזכר משפחת הרשקוביץ מבנדין פולין

סבי וסבתי ישראל יוסף וניסל ז"ל הרשקוביץ
אחיות אבי פרימט, רוחמה ביילה ז"ל (עומדות)
אבי יחיאל אהרון ז"ל יושב בצד שמאל.
יש עוד אח מרדכי פנחס ז"ל נשוי עם משפחה (אינו בתמונה זאת)

 
לזכר משפחת אורמן מבנדין פולין

סבי וסבתי זינדל ולאה אורמן ז"ל
כל אחי ואחיות אימי ז"ל שאיני זוכר את שמם
בני דודי ז"ל שאיני יודע את שמם
(אמי ז"ל עומדת שלישית משמאל)
גיס אימי יעקב וילקום עומד שני משמאל, אחות אימי אלקה נספתה בשואה עם ילדהם בני דודי ממשפחת וילקום.

 
יום השואה תשע"ז - ענת אדרת

יום השואה והגבורה תשע"ז - להודות לקב"ה כל בוקר שנולדתי במדינת ישראל.
לזכור כל יום ששתי הסבתות שלי נשארו יחידות בחיים - מכל בני משפחותיהם....
לייחד את חיי הבוגרים לשפת היידיש מתוך כבוד לבני משפחתי שנקברו בקברי אחים או שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם בלי לדעת איפה ומתי מקום קבורתם הי"ד.
לזכרם של ששת המיליונים שנרצחו בשואה,
ובתוכם בני משפחתי:
כל משפחתה של סבתי, משפחת מלמן מהעיירה נשלסק שע"י ורשה שבפולין שנרצחה ונקברה בקבר אחים בעיירה לוקוב בלא קבר וציון לזכרם בכ"ד בתשרי שנת 1943:
ההורים: יוסף ואסתר מלמן הי"ד,
וילדיהם: מלכה, רייזל, שרה, אברהם-ישראל, לאה וחוה מלמן הי"ד.
האחים של יוסף מלמן הי"ד: מיילך, רחל ומלכה הי"ד.
האחים של אסתר מלמן (פנר) הי"ד:
רייזל, יעקב, פאבל הי"ד.
חיה שרה, גרשון ז"ל (נפטרו בישראל)
לזכרה של כל משפחת לוסקי מהעיירה ז`טל שבליטא מצד סבתי מצד אבי:
הוריה של סבתי שרה ודוד, האחים של סבתי: יהושע, מלכה ודובה לוסקי.
בני הדודים שמעון, הרצל ויונה סוקולובסקי הי"ד.
לזכרם של משפחת סבי מצד אבי - ההורים: נתן נוטע הלוי, שושנה רייזל, והאחים מרדכי ודב רוזנטל הי"ד שנרצחו בעיירה ידניץ ברומניה.
לזכרו של חמי - ניצול שואה, מהילדים שהוחבאו במנזרים שנפטר ז"ל.
לזכרם של יהודי העיירה נשלסק שנרצחו בשואה - סבתי ז"ל מצד אימי.
לזכרם של יהודי העיירה פולטוסק שנרצחו בשואה - סבי ז"ל מצד אימי.
לזכרם של יהודי העיירה ז`טל שנרצחו בשואה - סבתי ז"ל מצד אבי.
לזכרם של יהודי העיירה ידניץ שנרצחו בשואה - סבי ז"ל מצד אבי.

 
אני מתכבד להדליק
לזכרם של שש המליון

שנספו ונרצחו
תמיד נזכור ולעולם לא נשכח ולא נסלח
יהי זכרם ברוך

&nbsp
 
לזכר בני משפחת הרשטיק(בשמו של סבי ז"ל)

מהעיירה וישו דה סוס,רומניה
אשר נספו באושוויץ יוני 1944 בחג השבועות
אביו דוד צבי הרשטיק ז"ל
אמו פסיה לאה הרשטיק ז"ל
אחותו ציטה קאופמן (לבית הרשטיק) ז"ל
אחיינו אברהם יצחק קאופמן ז"ל
 

T a l 74

New member
לזכר בני משפחות וייס וגרטנר

לזכר בני משפחות וייס וגרטנר,
לסבתי תמה (טמשה) וייס לבית משפחת גרטנר,
לילדיה מוריס וסילוואן וייס
ויתר בני המשפחה שלא הכרתי
לזכרו של אבי שהיה הניצול היחיד מבני משפחתו

ולזכר 6 המליון

 

פוקסי99

New member
לזכר בני משפחת פוקס ומשפחת הסקל

לזכר בני משפחת פוקס מפלונסק .משפחת אבי צבי הרשל פוקס .ומשפחת אמי אסתרה הסקל מפביאניצה .וטובה פופובסקי אישתו של אבי לפני השואה ובנם ..
 
למעלה