להשתמש בכוח שלנו לטובה - פרשת ויצא מפי הרב יונתן בורוכוב

למעלה