להשאיר את שעון קיץ? עכשיו מתווכחים אם להשאיר את השעון קיץ קבוע.

למעלה