להרוג אדם בתאונת דרכים - איזה משרד ממשלתי?....

להרוג אדם בתאונת דרכים - איזה משרד ממשלתי?....

אנחנו נמצאים מול תעשיית הרכב.... גוף בינלאומי חזק שכולל את תעשיית הדלק...... --חשה תסכול רב.....(("תעשיינים"?)) ...כל החקיקה של כנסת ישראל בנושא "כלי רכב".....בנושא ביטוח....בנושא "חוק בריאות ממלכתי"-שיניים....והיתומים...
 
למעלה