להקת 'רובים ושושנים' הופיעה הערב בהתנחלות הכבוש השמאלנית שיי

למעלה