להצביע לאיילה המקסימה נקרע לי הלב עליהה 11111

למעלה