להסתפק במועט

להסתפק במועט../images/Emo9.gif

שיר אחד יכול להאיר את הרגע
אחד יכול להאיר את החלום עץ אחד יכול להוליד יער
אחת יכולה להביא את האביב
חיוך אחד יכול לברוא ידידות לחיצת
אחת יכולה לרומם נשמה
אחד יכול להדריך ספינה קרן
בודדה, יכולה להאיר את כל החדר
אחד יכול לנצח את החשיכה
צחוק אחד יכול להביס את העצבות צעד אחד יתחיל כל מסע מילה אחת תתחיל כל תפילה תקווה אחת תרומם את רוחנו נגיעה אחת תראה שאכפת קול אחד יכול לדבר דבריי חכמה
אחד יכול לדעת מהי האמת נשמה אחת יכולה להביא לשינוי חייך שייכים לך
לו בחייקך הייתי בגיא צונן מגונן הכל נותן אף פעם לא רציתי לפגוע בך לאבד אותך אם רק תבקשי הלילה אקח אותך איתי רחוק רק אל תגידי לא וכשייגמר הלילה ליום חדש חכי הוא יבוא ואתן לך את הכל כי רק אהבה תנצח את כל הדמעות כשהכאב יחלוף אותך אני אשמור כי רק אהבה תנצח את כל הדמעות ובימים קשים אתן לך גם מסתור כשבך אני נוגע גופי רועד לא אמרת שניפרד כי לא אוכל לשכוח מה שנתת כשאהבת אותי אם רק תבקשי הלילה...
 
למעלה