להמשך לשרשור של מיידעלע

להמשך לשרשור של מיידעלע

נראה לי שרוב הנשים הדתיות שבגדו בבעלים שלהם היו לבשות בחצאיות קצרות לפני חתונה
 
נכון

גם רוב הנשים שבגדו אכלו פלפל חריף יום קודם.. בחיי, ההתעסקות בנושא הזה מחליאה יותר מעצם התגובות שלכם..
 
לא לא....

חכתי לכמה מסרים.... ומחר אני אכתוב משהו אחרון ואז אץ יוריד תהאדמה
 
למה שהאדמה תרד?

אסור להשאיר את כמתנת פרידה? סורי על הדימוי חיילים שמתים בקרב עולים בדרגה וכאן מורידים לך? לא שזה דומה בכלל לא אבל בכל זאת..
 
למעלה