להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין

מצב
הנושא נעול.
להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
 
צילום מס' 129:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 129:
 
צילום מס' 130:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 130:
 
צילום מס' 131:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 131:
 
צילום מס' 132:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 132:
 
צילום מס' 133:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 133:
 
צילום מס' 134:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 134:
 
צילום מס' 135:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 135:
 
צילום מס' 136:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 136:
 
צילום מס' 137:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 137:
 
צילום מס' 138:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 138:
 
צילום מס' 139:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 139:
 
צילום מס' 140:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 140:
 
צילום מס' 141:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 141:
 
צילום מס' 142:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 142:
 
צילום מס' 143:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 143:
 
צילום מס' 144:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 144:
 
צילום מס' 145:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 145:
 
צילום מס' 146:

להלן תמונות ראשונות מטיול הר-צין
שערכנו ביום 07.04.2003. כל התמונות צולמו ע"י ד"ר אביתר רייטר חג שמח לכולכם ! המשך תמונות מהטיול בשבוע הבא (יש עוד המון אך הן על נגטיב עדיין !). שלכם, המשקיף ב- UN - אביתר.
צילום מס' 146:
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה