להלן שירשור של תמונות הסטוריות:

מצב
הנושא נעול.
00375: כל הצילומים: אביתר רייטר

להלן שירשור של תמונות הסטוריות:
00375: כל הצילומים: אביתר רייטר
התמונות בשחור לבן הן רפרודוקציות ומקורן בעזבונו של מר זאב גולבלום שהיה מפקח קטרים ברכבת-ישראל. רוב התמונות צולמו בימי המאורעות.
 
00376: כל הצילומים: אביתר רייטר

00375: כל הצילומים: אביתר רייטר
התמונות בשחור לבן הן רפרודוקציות ומקורן בעזבונו של מר זאב גולבלום שהיה מפקח קטרים ברכבת-ישראל. רוב התמונות צולמו בימי המאורעות.
00376: כל הצילומים: אביתר רייטר
 
00377: כל הצילומים: אביתר רייטר

00375: כל הצילומים: אביתר רייטר
התמונות בשחור לבן הן רפרודוקציות ומקורן בעזבונו של מר זאב גולבלום שהיה מפקח קטרים ברכבת-ישראל. רוב התמונות צולמו בימי המאורעות.
00377: כל הצילומים: אביתר רייטר
 
../images/Emo70.gifהוספתי הסברים ספיישל 4 U ../images/Emo70.gif../images/Emo70.gif

יפה מאוד! יש הסברים?
הוספתי הסברים ספיישל 4 U
 
3 הקרונות הראשונים הם קרונות פסידה!

00377: כל הצילומים: אביתר רייטר
3 הקרונות הראשונים הם קרונות פסידה!
כן, יש מילה כזאת. קבל ציטטה מתוך הסי.די. רום העתידי המסבירה את המונח: "הקרונות המופיעים בטבלאות (כא), (כב), (כג) שלהלן מוספרו בסדרת קרונות הנוסעים של רכבת המנדאט (PR) למרות שבפועל שימשו כקרונות משא: חבילות, קירור ופסידה (בידוד למוצרים מתכלים כפירות הדר וירקות) ומראם החיצוני כשל קרונות משא לכל דבר ! שיטת מספור זו נובעת מכך שבבריטניה נהגו לחבר קרונות אלה לרכבות של קרונות נוסעים רגילים והם לכן בנויים בסטנדרטים של קרונות נוסעים רגילים מבחינת הבילום ומערכות החיבור השונות. קרונות אלה מופיעים גם בלוח 16: "לוח קרונות המשא של רכבת המנדאט (PR) ומחלקת המלחמה הבריטית (WD) הכולל את קרונות המשא שהועברו לידי "רכבת-ישראל" (IR) ב- 1948: (חלק ראשון: קרונות מס' 1 – 998)".
 
00378: כל הצילומים: אביתר רייטר

00375: כל הצילומים: אביתר רייטר
התמונות בשחור לבן הן רפרודוקציות ומקורן בעזבונו של מר זאב גולבלום שהיה מפקח קטרים ברכבת-ישראל. רוב התמונות צולמו בימי המאורעות.
00378: כל הצילומים: אביתר רייטר
 
00379: כל הצילומים: אביתר רייטר

00375: כל הצילומים: אביתר רייטר
התמונות בשחור לבן הן רפרודוקציות ומקורן בעזבונו של מר זאב גולבלום שהיה מפקח קטרים ברכבת-ישראל. רוב התמונות צולמו בימי המאורעות.
00379: כל הצילומים: אביתר רייטר
 
00380: כל הצילומים: אביתר רייטר

00375: כל הצילומים: אביתר רייטר
התמונות בשחור לבן הן רפרודוקציות ומקורן בעזבונו של מר זאב גולבלום שהיה מפקח קטרים ברכבת-ישראל. רוב התמונות צולמו בימי המאורעות.
00380: כל הצילומים: אביתר רייטר
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה