להכריז מלחמת חורמה בשכר החורג

להכריז מלחמת חורמה בשכר החורג

לשוקי לבנון ממליץ בפני התנועה לאיכות השלטון לצאת למלחמת חורמה על השכר החורג של בכירים בשרות הציבורי. המשנה לממונה על השכר שוב דיווח על חריגות שכר במגזר הציבורי. מה שקורה בבנק ישראל במוסדות ציבור וברשיות המקומיות זה ממש גזל וגניבה ממעביד על חשבון כספי ציבור שהפכו להפקר.ליום יומים יש כתורות בעיתונים והחגיגה ממשיכה .הפערים החברתים מתרחבים יש שכבה מאד עשירה ויש עוני מחפיר. חייבים להפסיק את העושק והגזל התנועה לאיכות השלטון חייבת לדחוף את גורמי הפקוח והאכיפה לצאת למסע שיגרום לגזלנים להחזיר את הכסף לציבור.
 

ayb1

Member
אולי תפרט באיזה דרך אתה מציע להילחם

במקום לצאת עם כותרות בומבסטיות שאין מאחריהם מאומה. בוא ננסה סיעור מוחות למצוא דרכים אפשריות לפעול נגד משכורות ענק אלו.
 
דרכים לטיפול בשכר החורג

פירסום שמות בעלי השכר החורג . לאלץ את הממונה על השכר לפרסם השמות ומה הסכומים שעליהם להחזיר לקופה הציבורית. לחץ של התנועה על שר האוצר וראש הממשלה לבצע צעדים מעשים על מנת להוריד השכר ולחייב את השודדים האלו להחזיר הכסף לקופה הציבורית התנועה לאיכות השלטון והתקשורת להחזיק את הנושא בכתורות ולא לתת לה מנוח על התנועה לקחת 4 או 5 שודדים כאלה אישית ולפעול מול הרשיות של האכיפה ע"מ שיחזירו הכספים. האין אפשרות של חקיקה בנושא???
 

nizanm

New member
רק לאחד היו ביצים וגבה חזרה

שכר חורג. האיש הוא מורי ורבי : שוקי אמרני, כשכיהן במשרד הפנים בתפקיד ראש אגף הביקורת ותקציבים ברשויות מקומית. הוא קוּדָם לתפקיד מנהל המחוז רמלה. אנשים ממש החזירו כספים!!!!!!!!!!!!! כשעזב, החלע חזר למקומו. ללמדך : אם יש אדם עם ביצים - הוא יכול לבלום את השחיתות במערכת המינהל הישראלי. כל טוב.
 
שוקי אמרני

אפשר וצריך לעשות ושוקי אמרני הנה הוכחה אבל הוא גם הוכחה שלאנשים טובים יש לשלם משכורת ראויה. לא אתפלא אם שכרו היה [כולל ההטבות רכב, ש.נ. וכו'] בסביבות ה 25,000 ש"ח והעלות למעביד הנה כ 40,000 ש"ח בחודש.הוא שאמרתי, אסור לשפוך התינוק עם מי האמבטיה. משכורות שערוריתיות יש לבטל אבל עליהום על משכורות של עשרים, שלושים ואפילו ארבעים אלף ברוטו לאנשים בצמתי ניהול, הנן חיוניות לתפקוד טוב של המערכות הציבוריות המשרתות את האזרח
 

nizanm

New member
דוד, שלום!

עלינו להבחין בין 3 רמות דיון : 1. משכורת שמשולמת על פי החוק. ברמה זאת איננו דנים בסבירות או במוסריות, אלא טכנית האם התשלום חוקי. 2. משכורת שמשולמת על פי החוק. אבל כאשר בוחנים את הדברים, מוצאים חוסר סבירות בחקיקה. קרי: משולמת משכורת עודפת והדבר ברור לעינו של אדם סביר. 3. משכורת שמשולמת מעל לקבוע בחוק וזה כמובן עבירה על חוקי המדינה. אמרני היחידי שהצליח להכניס את ידו לתוך הסרטן הנושך הזה והחל לטפל בסרטן הנושך הזה.(אני מקווה שאתה מבין מה זה סרטן שהוא גם נושך הכוונה שמי שרוצה שאחזיר מה שגנבתי - אחסל אותו בכל האמצעים הקיימים). בוקר טוב ישראל.
 

ayb1

Member
זאת אינה דרך לטיפול-זה בקושי החזרת

הגזילה. הייתי מצפה שתאמר שמי שקיבל שכר חורג יאלץ להחזיר כפולפי שלוש ממה שקיבל וזה שנתן ילך הביתה או גם ישלם קנס בגובה השכר החורג ששולם יבחר מבין השנים את מה שמתאים לו. אם חפץ הוא להימנע מכך יואיל נא לחשוף את שכרו לפני שישלשלו לכיסו ולקבל אישור מגוף חיצוני כמו מבקר המדינה או שלוחה כל שהיא שלו שתוקם לצורך זה. מה זאת חולשת הדעת הזאת בחשיבה שלך???? היכן ההרתע שלך כנגר הגזלנים גזלנים שפועלים אולי במיסגרת חוקים אבל הסירחון שעולה ממנה הוא בלתי ניסבל. מי שגזלן יש להענישו מידית/אוטומטית כדבר ראשוני, ידע כל מי שמקבל שכר חורג שיענש מיד כשיתפס בעונש כלכלי, עונש שהוא מעבר להחזרת הכסף, העונש שיהיה בתהליך מנהלי. התהליך הפלילי ימתין לפתחו כהתאם לחוק במידה והיתה כאן עברה פלילית.
 

nizanm

New member
אתה צודק, אבל :

נורמות התנהגות והטמעת בקרות אמינוֹת במערכת המינהל והשלטון, אינם תכנות מערכת טכנית שניתן לעשותו על ידי קבוצת מהנדסים. זה לא הנדסה. אבל : צריך לחתור לכיוון אליו אתה הצבעת ולא להרפות.
 

srulek

New member
הדג מסריח מהראש ! השתוללות השכר

ביחוד בסקטור הממשלתי מעיד שמערכות הבקרה קרסו לחלוטין . הבכירים עושים בקופה הציבורית כבשלהם ובאין מפריע ! כך אי אפשר להמשיך !! כמה שיותר בכיר יותר מושחת !
 

shy-1

New member
לא יעזור כלום, כינוס יהודים בכזה

יחס במדינה אחת, מביא לתופעות כאלו, היחס האמיתי והטוב (שבו כולם/ן מרויחים), זה בערך יהודי אחד ל 10000 גויים.
 
שכר חורג או שכר ראוי ?

אין ספק שמשכורת ציבורית בסדרי הגודל של בנק ישראל[שלפחות בעבר נהנו בנוסף מהלוואות בריבית מסובסדת משכורת 13 ו 14] הנה חריגה מכל נורמה סבירה. לכן גם אין ספק שיש להגביל את גובה המשכורות בסקטור הציבורי לתקרה סבירה. אבל מהי משכורת סבירה? בארצות המתקדמות שיש להם ממשל ציבורי יעיל[יחסית], צרפת, יפן, בריטניה, גרמניה, סינגפור ועוד, הגיעו למסקנה שעל מנת לנהל ביעילות ובאופן תקין מערכות ציבוריות שהן מערכות ענק [מערכת הבריאות, החינוך וכו'] יש לשלם לעובדים הבכירים וגם לדרג הביניים משכורת ראויה וזאת על מנת למשוך למערכת אנשים טובים , לאפשר לו רמת חיים סבירה וגם על מנת לצמצם התמריץ לקבלת שוחד. בעיני חלקים גדולים בציבור משכורת של כשלושים אלף ש"ח שעלותה למעביד כ 45,000 ש המשאירה נטו כ 15,000ש"ח [פעמיים המשכורת הממוצעת במשק] הנה משכורת 'מושחתת' ואילו אני טוען שזוהי משכורת סבירה לאדם הממלא תפקיד בכיר עם כ 20 שנות ניסיון. אם העליהום על המשכורות הגבוהות יוביל למשכורות נמוכות מדי, ינהלו את המדינה אנשים פחות טובים שגם תהיה להם נטיה יותר חזקה לשחדם. ובסופו של יום האזרח ישלם ביוקר ברמת השרות שהוא יקבל. צריך להזהר שלא לשפוך את התינוק עם מי האמבטיה. לסיכום, פיקוח והגבלת משכורות חיובי. עליהום על משכורות בסדרי גודל של שלושים אלף ש"ח-לא
 

nizanm

New member
דוד. אתה נראה כמבין עניין.

מה דעתך על המשכורות החריגות של חלק ממבקרי הרשויות המקומיות? החוק קבע את גובה המשכורת למבקר, והמשכורת גבוהה ומעמדם מובטח כך שאי אפשר להתנכל להם. שיעשו ביקורת. אבל המשכורות של חלק מהם - בר מינן!!! איך תסביר?
 
מבקרי פנים

אתה צודק מאד שקיימת בעיה והיא אינה דווקא המשכורת הגבוהה אלא מבנית לפיה המבקרים בעיריות כפופים ותלויים [חדר, תקנים וכד']בראש העיר. בקיצור הם יכולים לבקר את מחלקת הגינון וכד' ולא כל כך יכולים לבקר את ראש העיר. למיטב ידיעתי קיימת כוונה לחזק בחקיקה את מעמדם ועצמאותם במקביל ובדומה לחיזוק מעמדם של נושאי תפקידי מפתח נוספים: הגזבר ומהנדס העיר
 

nizanm

New member
אי תלות המבקרים הפנימיים

מעוגנת בחוקים. ונכון ציינת את תלותם למעשה של המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות. נתת כמה דוגמיות. הבעיה המבנית נדונה בעבר ונשקל לשנות את מבנה התלות (ראה הדוגמיות שנתת) של המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות מתלות מקומית אל תלות חיצונית - קרי כפיפות אל מבקר המדינה. אלא שכמו כל הדברים הטובים שבאים לצמצם את השחיתויות במערכת המינהל בישראל - גם זה נתקע. כדי לברר מדוע זה נתקע, יש לברר מיהם המרוויחים העיקריים מעיכוב הביצוע. המרוויחים העיקריים הם : 1. המבקרים הפנימיים שמשכורתם חורגת הם הם היושבים בהנהגת הפורומים השונים בלשכה/מועצת המבקרים הפנימיים בישראל. מישהו חושב שאישורם דרוש לקידום העניין הלאומי הבוער הזה. 2. נחשו. 3. נחשו. 4. 5 .
 
מבקרים פנימיים[המשך]

1. אתה צודק ב 100% 2. מבקר המדינה נדרש לנושא ועמדתו הנה חד משמעית : אין באפשרותו לשלוט על מוטת ניהול כה רחבה [הוא בקושי מתמודד עם מה שקיים אצלו במשרד וזו אינה הערת גנאי אלא עובדה]. לכן גם הוא סבור שהפתרון הוא בחיזוק מעמדם של מבקרי הפנים.
 

nizanm

New member
דוד . כל עוד לא תחוסל זיקת הגומלין

בין המבקר הפנימי לבין ראש הרשות המקומית, שום חיזוק מעמד -- לא ישרת את הצורך האובייקטיבי הציבורי של הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות. המבקר הפנימי, תמורת הנחות אישיות לראש הרשות המקומית, או תמורת הכנת תכנית עבודה שנתית מוזמנת על ידי הרשות המקומית, יכול ליהנות משורה ארוכה מאוד של הטבות סמויות מן העין. מברק פנימי - אינני אומר כאן שאני יודע משהו קונקרטי - אף יפעל בניגוד לחוקי המדינה או אף בניגוד לחוקי יסוד, כדי לספק את הסחורה שהוזמנה על ידי ראש הרשות המקומית. לכן : הפתרון לצורך הציבורי איננו דווקה חיזוק מעמדו של המבקר, אלא ניתוק זיקת הגומלין בינו לבין מי שיכול לתת לו הטבות. ערב טוב.
 
לניתוק זיקת הגומלין יש גם חסרונות

גם אם נניח שראש העיר מושחת , עדיין ישנם תחומי פעילות רבים שגם לו יש עניין שיתנהלו ביעילות ואת זה ראש העיר משיג בסיוע המבקר הפנימי שלו למשל ביקורת תחזוקת הגנים, תקציב הבינוי ועוד מכאן שגם לראש עיר מושחת וצריך לזכור שלא כול ראשי העיר מושחתים, יש אינטרס שהעיר תתנהל ביעילות . כפיפות המבקר הפנימי מסייעת לו לקבל שיתוף פעולה שמסייע לו במילוי תפקידו. שחיתויות של ראש עיר יכולות להיות מטופלות על ידי מבקר המדינה ומשרד הפנים מכאן שגם מבקר פנימי עם זיקה, יכול להביא תועלת רבה.
 
שוקי-נא תשובתך

שוקי האם באפשרותך לברר האם נמצא בצינור כלשהו הצעה לחיזוק מעמדם של מבקרי הפנים ואם כן באיזה סטטוס נמצאת ההצעה ומהם הקווים הכלליים שלה?? דוד
 
למעלה