לדעתי כל עובד חברת החשמל שיושב

גוטרמן

New member
לדעתי כל עובד חברת החשמל שיושב


בביתו בחום ובאור ולא יוצא לשטח לעזור , הוא פושע מתועב .
 
לדעתי כל עובד חברת חשמל שיש לו זמן עכשיו

לכתוב פורום, הוא עובד מיותר!
 

גוטרמן

New member
כלומר לא איכפת לך מאלפי יהודים שיושבים

בקור ובחושך העיקר לא לתקוף את הפושע החשמלטור כי גם הוא ימני?
 

blackbomber

New member
לא איכפת לך מאלפי ערבים שיושבים

בקור ובחושך העיקר לא לתקוף את ה"פושע" המצחינטור כי הוא משלאני?
 

blackbomber

New member
"פושעים מתועבים" אפשר לייחס לכל אחד

בעיקר לשמאל התבוסני/קומוניסטי
 
למעלה