לדעתי אף אחד כאן לא פתח שרשור בנושא

גריסת המסמכים - חשוב ליידע את עדר הקולגות שייתכן ונגרסו בטעות גם תלושי השכר וטפסי 106 שלכם ולא תהיה ברירה אלא להמשיך לא לשלם לכם.
 
ספרתי רק 8 שרשורים נפרדים מאתמול, וחשוב למען רווחתם הסוציאלית של הקולגות האהובים שלנו, ליידע אותם בנידון שוב ושוב היום ומחר בזמן שהם שומרים שבת בפורום.
 
למעלה