לגוגי היקר

לגוגי היקר

גוגילה נסיעה טובה תעשה חיים והעיקר תחזור אלינו בשלום כולנו יודעים שזה לא אתה רק שאתה צודק נמאס כבר מכל המתחזים למינהם אל תעזוב אותנו כי תחסר לנו אוהבת אורנה
 
למעלה