לב צהוב

למה אתה לא עוקב?

התשובה הייתה שכשהסעודה נמשכת זמן רב ועדיין לא בירך ברהמ"ז, אז אפי` שעברו למעלה מש"ש, אסור בחלב עד שלא יברך.
 
למעלה