לבני הספל: קבל מוסטאנג משנת 1970:

ירון כץ

New member
לבני הספל: קבל מוסטאנג משנת 1970:

דיווחים
לבני הספל: קבל מוסטאנג משנת 1970:
http://www.youtube.com/watch?v=U8vg8b6k2LI
המסגרת המקווקוות מסביב ללוחית הרישוי מעידה שמדובר ברכב של חברת השכרה.
זה לא המקרה היחיד שבו מופיע מוסטאנג פתוח מודל 1970 בסרט ישראלי מאותה תקופה:
בסדרה "חדווה ושלומיק 1971", יוסי גרבר נוהג ברכב מסוג זה.
בסרט "לופו מלך הכביש", מוטי גלעדי, המגלם את חתנו לעתיד של לופו (יהודה ברקן) נוהג ברכב מסוג זה ומלמד גם את חותנו לעתיד לנהוג בו.
ככל הנראה, חברת השכרה כלשהי רכשה באותה התקופה כמה רכבים כאלה, דבר שגם אפשר את ההשכרה שלהם לסרטים שונים.
 

בועז ל

New member
להבא, נא להשתמש ב-


לבני הספל: קבל מוסטאנג משנת 1970:
http://www.youtube.com/watch?v=U8vg8b6k2LI
המסגרת המקווקוות מסביב ללוחית הרישוי מעידה שמדובר ברכב של חברת השכרה.
זה לא המקרה היחיד שבו מופיע מוסטאנג פתוח מודל 1970 בסרט ישראלי מאותה תקופה:
בסדרה "חדווה ושלומיק 1971", יוסי גרבר נוהג ברכב מסוג זה.
בסרט "לופו מלך הכביש", מוטי גלעדי, המגלם את חתנו לעתיד של לופו (יהודה ברקן) נוהג ברכב מסוג זה ומלמד גם את חותנו לעתיד לנהוג בו.
ככל הנראה, חברת השכרה כלשהי רכשה באותה התקופה כמה רכבים כאלה, דבר שגם אפשר את ההשכרה שלהם לסרטים שונים.
להבא, נא להשתמש ב-
 
למעלה