לבדיקת קורונה ביתית צריך קורס ! אבל זה או זה או לעמוד בתור שעות וכנראה להדבק בתור.

למעלה