לא מבינה את הביטוח הלאומי

מצב
הנושא נעול.

הראלולי

New member
לא מבינה את הביטוח הלאומי

לא מבינה את הביטוח הלאומי
אולי מישהו יוכל להסביר לי. בחודש אוקטובר 2004 ילדתי, בינואר 2005 סיימתי את חופשת הלידה ומכיוון שלא הגעתי להחלטה אם ברצוני לחזור לעבודה המשכתי את החל"ת עד אוגוסט 2005 דהיינו התפטרתי כתשעה חודשים לאחר הלידה, קיבלתי ממקום עבודתי את הפיצויים וכל הזכויות המגיעות לי ובספטמבר 2005 התחלתי לחתום בלשכת האבטלה. היום קיבלתי מכתב מהביטוח הלאומי כי הם דוחים את בקשתי לדמי אבטלה ואני מצטטת "צברת 283 ימים מתוך 360 ימים הנדרשים בחוק להשלמת תקופת אכשרה בתחום של שנה וחצי שקדמה לתקופת האבטלה" ואני ממש לא מבינה מה הם רוצים, עבדתי במקום העבודה האחרון שלי במשך ארבע שנים רצופות ועוד שנה נוספת כעובדת חברת כ"א. אז מדוע אני לא זכאית לדמי אבטלה
מה הם רוצים ממני
עבדתי רצוף עד ליום האחרון שבו ילדתי, אוף איתם
מה עושים עכשיו למי פונים
 

שיר ורד

New member
עלייך להגיש ערעור

לא מבינה את הביטוח הלאומי
אולי מישהו יוכל להסביר לי. בחודש אוקטובר 2004 ילדתי, בינואר 2005 סיימתי את חופשת הלידה ומכיוון שלא הגעתי להחלטה אם ברצוני לחזור לעבודה המשכתי את החל"ת עד אוגוסט 2005 דהיינו התפטרתי כתשעה חודשים לאחר הלידה, קיבלתי ממקום עבודתי את הפיצויים וכל הזכויות המגיעות לי ובספטמבר 2005 התחלתי לחתום בלשכת האבטלה. היום קיבלתי מכתב מהביטוח הלאומי כי הם דוחים את בקשתי לדמי אבטלה ואני מצטטת "צברת 283 ימים מתוך 360 ימים הנדרשים בחוק להשלמת תקופת אכשרה בתחום של שנה וחצי שקדמה לתקופת האבטלה" ואני ממש לא מבינה מה הם רוצים, עבדתי במקום העבודה האחרון שלי במשך ארבע שנים רצופות ועוד שנה נוספת כעובדת חברת כ"א. אז מדוע אני לא זכאית לדמי אבטלה
מה הם רוצים ממני
עבדתי רצוף עד ליום האחרון שבו ילדתי, אוף איתם
מה עושים עכשיו למי פונים
עלייך להגיש ערעור
ולציין בערעור שבתקופה שלאחר חופשת הלידה ועד להתפטרות היית בחל"ת בהתאם לחוק עבודת נשים סעיף 7. צרפי לערעור אישור של המעסיק כי אכן היית בחל"ת באותה תקופה. בנוסף, צרפי תלושי שכר של השנה וחצי האחרונות שקדמו לחופשת הלידה ואישור של המעסיק לגבי מספר ימי העבודה בכל חודש (במיוחד אם לא מדובר במשרה מלאה). בעקרוןהביטוח הלאומי צודק בחישוב שלו, אבל , החוק קובע שתקופות העדרות מעבודה על פי חוק עבודת נשים 6 , 7 (הכוללים בין השאר תקופת שמירת הריון, תקופת חופשת לידה ותקופת חל"ת) לא יחשבו בתקופת האכשרה ולכן במקרה שלך יש לספור את 540 הימים בהם יש לצבור את תקופת האכשרה מהלידה אחרונית (ואולי תקופה קצרה באוגוסט אם ההתפטרות היתה במהלך אותו חודש ולא בסופו.
 

הראלולי

New member
האם אני מבינה את דברייך נכון?

עלייך להגיש ערעור
ולציין בערעור שבתקופה שלאחר חופשת הלידה ועד להתפטרות היית בחל"ת בהתאם לחוק עבודת נשים סעיף 7. צרפי לערעור אישור של המעסיק כי אכן היית בחל"ת באותה תקופה. בנוסף, צרפי תלושי שכר של השנה וחצי האחרונות שקדמו לחופשת הלידה ואישור של המעסיק לגבי מספר ימי העבודה בכל חודש (במיוחד אם לא מדובר במשרה מלאה). בעקרוןהביטוח הלאומי צודק בחישוב שלו, אבל , החוק קובע שתקופות העדרות מעבודה על פי חוק עבודת נשים 6 , 7 (הכוללים בין השאר תקופת שמירת הריון, תקופת חופשת לידה ותקופת חל"ת) לא יחשבו בתקופת האכשרה ולכן במקרה שלך יש לספור את 540 הימים בהם יש לצבור את תקופת האכשרה מהלידה אחרונית (ואולי תקופה קצרה באוגוסט אם ההתפטרות היתה במהלך אותו חודש ולא בסופו.
האם אני מבינה את דברייך נכון?
זאת אומרת שצריכים לחשב לי את תקופת האכשרה מסוף החל"ת? זה עוד 270 יום נוספים של תקופת החל"ת?
 

שיר ורד

New member
לא בהכרח

האם אני מבינה את דברייך נכון?
זאת אומרת שצריכים לחשב לי את תקופת האכשרה מסוף החל"ת? זה עוד 270 יום נוספים של תקופת החל"ת?
לא בהכרח
צריכים לדלג על התקופות של החל"ת, חופשת הלידה ושמירת ההריון ןספור את תקופת האכשרה בלעדיהם.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה