לא מבין את כל אלה ששמים כאן שאלות. לא רואים שאף אחד לא עונה?

למעלה